Financování nemovitosti úvěrem bude od října složitější​​​​​​​

Čas neúnavně kvapí a pomalu se přiblížila doba, kdy vejdou v platnost opatření České národní banky pro "ochlazení" trhu s nemovitostmi. Co to pro vás znamená?

20 % zájemnců o hypotéku bude mít smůlu

Odhady finančních analytiků předpovídají, že min. 20%, v horším případě až třetina žadatelů o hypotéku na ní nedosáhne. Od 1. 10. 2018 budou žádosti o hypotéku schvalovány v souladu s nařízením ČNB, kdy případní uchazeči musí splnit přísnější kritéria. Důležité budou tyto dva parametry:

DTI – debt to income – poměr celkového dluhu (vč. sjednaných limitů kontokorentů a kreditních karet) proti celkovému ročnímu čistému příjmu. Výše všech úvěrů žadatele tedy nesmí přesáhnout devítiti násobek ročního příjmu.

DSTI – debt service to income – poměr celkových ročních/měsíčních splátek úvěrů včetně dalších souvisejících nákladů k celkovým čistým příjmům žadatele za rok/měsíc. Výše splátek všech úvěru nesmí překročit 45 % příjmů.

Toto opatření velmi pravděpodobně rozšíří nůžky v cenách nemovitostí. Ve větších městech mohou mladí lidé v podstatě zapomenout na koupi nemovitosti na dobré adrese.

Dobrá lokalita - Nemovitosti s vyšší pořizovací cenou = pouze pro mimořádně bonitní klienty či investory = bydlení v pronájmu

Průměrná lokalita - vyšší šance na vlastnické bydlení s kompromisy, menší zájem investorů

Špatná lokalita - vybydlování oblasti, obyvatelé, kterí budou mít šanci odejít, tak učiní a tím pádem se špatná lokalita může stát ještě horší

Možná je na čase, aby se státní správa začala intenzivněji zabývat řešením bydlení jako celek, než se sociální rozdíly budou ještě více prohlubovat nejen na bázi částí měst, ale dokonce celých obcí či dokonce okresů.