Poučení pro klienty​​​​​​​

Jednáme s klienty na rovinu.

V souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, došlo k částečné úpravě vztahu podnikatel - spotřebitel. Příslušná ustanovení ukládají podnikatelům povinnost poskytnout spotřebiteli řadu informací, které jsou uvedené v občanském zákoníku.

V této souvislosti informujeme klienty, že v případě, kdy uzavřeli smlouvu mimo prostory obvyklé pro podnikání, mají klienti právo od takovéto uzavřené smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí klient o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat realitního makléře se kterým byla tato smlouva uzavřena, formou jednoznačného prohlášení.

Za tímto účelem je klient oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn níže v tomto článku.

V případě, že dojde ke splnění účelu smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá klient právo od smlouvy odstoupit.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ZDE.