Právní služby

Právní agendu zajišťujeme prostřednictvím renomovaných advokátních kanceláří na území celé České republiky. Nepracujeme s univerzálními vzory. Ke každému obchodnímu případu vypracujeme příslušné právní dokumenty, které zajistí bezpečný průběh obchodu. 

Nabídka právních služeb

 • Kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní
 • Smlouva o advokátní úschově​​​​​​​
 • Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
 • Nájemní a podnájemní smlouva
 • Darovací smlouva                                                            
 • Zástavní smlouva
 • Zprostředkovatelská a rezervační smlouva  

V rámci našeho kompletního servisu klientům dále nabízíme

 • Zastupování s úřady ve věci řešení exekucí, zástav a jiných omezení
 • Výmaz zástav, exekucí, věcných břemen a jiných omezení vlastnického práva
 • Řešení komplikovaných právních a obchodních vztahů k nemovitostem
 • Zálohu na kupní cenu
 • Výkup za hotové


Ovládací prvek Obrázek